Započeti negde nešto

Koliko je vinu do nadahnuća, toliko je pesniku do vina. Pretpostavljam često da ni u snu neću biti čitan, redak način da se privuče koja zalutala čarobnica. To što mogu muze, ne može niti jedan izdavač sa dobrim čekom od milion dolara. Tamo gde je mnogo para, poezija je obično bez žara.

            Reče mi jednom jedan stari afrički pesnik u sasvim obnovljenoj pariskoj biblioteci Bobur da se ovi bogati diče kada su rogati. Mnogoženstvo je kod pesnika često zamenjeno mnogim ciklusima ili zbirkama pesama bez glave i repa. Na sreću, balkanske revije za umetnost i kulturu ne plaćaju nikome ništa, tako da od pesničkoga duševnoga rada niko ne strada.

Publicités